5 Dòng Kẻ - 5-dong-ke

Cái tên Năm Dòng Kẻ là do nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo đặt cho nhóm: Nó tượng trưng cho khuông nhạc trong đó mỗi thành viên sẽ là một dòng kẻ. Như vậy ai cũng là chính, ai cũng quan trọng, không thể thiếu được dòng nào. Cái tên này cũng nói lên mong muốn tiến tới chuyên nghiệp của nhóm chứ không đơn thuần là họp nhau lại theo trào lưu." - Giáng Son, trưởng nhóm giải thích về sự ra đời cái tên của nhóm. Năm thành v...