HKTM - hktm

HKTM là nhóm nhạc được thành lập tại Việt Nam gồm 5 thành viên: Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Hải Âu, Nguyễn Công Minh, Trần Anh Trường, Cao Ngọc Sơn. Nhóm chủ yếu theo dòng nhạc pop và được đại diện bởi công ty Hải Âu

Top BEAT