Lam Anh - lam-anh

Cô từ nhỏ đã đam mê ca hát. Cô đã tốt nghiệp trường Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai và Nhạc viện TP.HCM về thanh nhạc. Qua một người quen biết thân với Trung tâm Thúy Nga, Lam Anh đã được giới thiệu với trung tâm này, và hợp tác từ đó.