Nga My - nga-my

Melanie Nga My Trần, là tên trên “I.D.” của một ca sĩ mới xuất hiện trong ASIA và nghề nghiệp chính là: Y Tá ICU. Sau 4 năm ra trường ở Đại Học University of Akron – Ohio, trong cuộc sống ca nhạc gắn bó như hơi thở, thường xuyên tập hát thêm cùng anh em trong ban nhạc nhỏ của gia đình và cũng là ca sĩ chính của ca đoàn nhà thờ Công Giáo Hoa Kỳ tại địa phương Akron, nơi cô lớn lên, học đại học và phục vụ tại một bệnh viện. Cho đến ngày hôm nay, Méla...