Ngọc Huệ - ngoc-hue

Ngọc Huệ sinh tại Sài Gòn, là con út trong một gia đình có 6 người con. Ngọc Huệ học nhạc từ năm lớp 6, những năm sau đó cô luôn tham gia vào những chương trình văn nghệ tại trường. Ngọc Huệ được sự ảnh hưởng lớn lao từ những tham gia này và một phần cũng vì gia đình cô làm việc liên quan đến nghệ thuật. Từ khi bắt đầu theo học trường nữ trung học Sương Nguyệt Anh ở Sài Gòn, Ngọc Huệ đã được học nhạc năm lớp 6 với sự hướng dẫn của cô Mai Hà (vợ của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu). Sau đó...