Thanh Hà - thanh-ha

Sau khi học hết lớp 12 ban Văn Chương, Thanh Hà vào Sài Gòn năm 88 trước khi đi Mỹ năm 91. Sài Gòn là nơi vào mỗi dịp hè, cô vẫn mơ ước được vào thăm nhưng chưa có điều kiện thực hiện, ngoài một lần được vào thăm ông cậu ở đây trong vòng hai tuần. Và hai tuần lễ đó đã để lại nơi cô nhiều hình ảnh đẹp. Đáng lẽ cô tiếp tục vào Đại Học nhưng đúng vào thời gian này nhận được giấy tờ đi Mỹ ( nộp từ năm 82 ). Hơn nữa với chế độ mới, việc xét lý lị...

Top BEAT