Anh Tú (The Voice) - anh-tu-the-voice

Tham gia The Voice 2017 dưới sự dẫn dắt của ca sĩ Đông Nhi