Loan Châu - loan-chau

Ninh Cát Loan Châu là con út trong gia đình có 6 gái và 2 trai. Sau ngày 30/4/1975, gia đình Loan Châu li tán một thời gian và đến tháng 11 năm 1991 mới được đoàn tụ tại Mỹ. Cô theo ngành Information System tại đại học Long Beach, California, sau đó ra trường đi làm. Loan Châu thích hát ngay từ nhỏ và đã từng tham gia một số sinh hoạt ca hát tại Việt Nam nhưng gia đình không cho cô bước vào con đường nàỵ. Qua một sự tình cờ, trung t&ac...

Top BEAT