Mặt Trời Đỏ - mat-troi-do

Mặt Trời Đỏ được thành lập từ tháng 9/2005, với 5 thành viên: Minh Hà, Hồ Nga, Thu Thủy, Minh Loan, Hoài Phương