SG Prider - sg-prider

SG PRIDER RECORDS® là hãng âm nhạc độc lập tại Việt Nam không chịu quản lý bởi các tổ chức nào. Tuy quy mô không lớn nhưng âm nhạc mà SG PRIDER mang lại đã được công nhận là thứ âm nhạc chất lượng nhất.